Dom, 19 May 2024 16:03 PM

Líderes de empujadas 1950-2023

 

Liga Central                                                Liga del Pacífico 

AÑOJUGADOREQUIPOCE        AÑOJUGADOREQUIPOCE
1950 Kozuru, Makoto Shochiku 161     1950 Betto, Kaoru Mainichi 105
1951 Aota, Noboru Yomiuri 105     1951 Iida, Tokuji Nankai 87
1952 Nishizawa, Michio Nagoya 98     1952 Iida, Tokuji Nankai 86
1953 Fujimura, Fumio Hanshin 98     1953 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 86
1954 Watanabe, Hiroyuki Hanshin 91     1954 Yamauchi, Kazuhiro Mainichi 97
  Sugiyama, Satoru Chunichi 91            
1955 Kawakami, Tetsuharu Yomiuri 79     1955 Yamauchi, Kazuhiro Mainichi 99
1956 Miyamoto, Toshio Yomiuri 69     1956 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 95
1957 Miyamoto, Toshio Yomiuri 78     1957 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 100
1958 Nagashima, Shigeo Yomiuri 92     1958 Katsuragi, Takao Daimai 85
1959 Mori, Toru Chunichi 87     1959 Katsuragi, Takao Daimai 95
1960 Fujimoto, Katsumi Hanshin 76     1960 Yamauchi, Kazuhiro Daimai 103
1961 Kuwata, Takeshi Taiyo 94     1961 Yamauchi, Kazuhiro Daimai 112
1962 Oh, Sadaharu Yomiuri 85     1962 Nomura, Katsuya Nankai 104
1963 Nagashima, Shigeo Yomiuri 112     1963 Nomura, Katsuya Nankai 135
1964 Oh, Sadaharu Yomiuri 119     1964 Nomura, Katsuya Nankai 115
1965 Oh, Sadaharu Yomiuri 104     1965 Nomura, Katsuya Nankai 110
1966 Oh, Sadaharu Yomiuri 116     1966 Nomura, Katsuya Nankai 97
1967 Oh, Sadaharu Yomiuri 108     1967 Nomura, Katsuya Nankai 100
1968 Nagashima, Shigeo Yomiuri 125     1968 Altman, George Tokyo 100
1969 Nagashima, Shigeo Yomiuri 115     1969 Nagaike, Tokuji Hankyu 101
1970 Nagashima, Shigeo Yomiuri 105     1970 Osugi, Katsuo Toei 129
1971 Oh, Sadaharu Yomiuri 101     1971 Kadota, Hiromitsu Nankai 120
1972 Oh, Sadaharu Yomiuri 120     1972 Osugi, Katsuo Toei 101
              Nomura, Katsuya Nankai 101
1973 Oh, Sadaharu Yomiuri 114     1973 Nagaike, Tokuji Hankyu 109
1974 Oh, Sadaharu Yomiuri 107     1974 Nagaike, Tokuji Hankyu 96
1975 Oh, Sadaharu Yomiuri 96     1975 Kato, Hideji Hankyu 97
1976 Oh, Sadaharu Yomiuri 123     1976 Kato, Hideji Hankyu 82
1977 Oh, Sadaharu Yomiuri 124     1977 Lee, Leron Lotte 109
1978 Oh, Sadaharu Yomiuri 118     1978 Marcano, Robert Hankyu 94
1979 Yamamoto, Koji Hiroshima 113     1979 Kato, Hideji Hankyu 104
1980 Yamamoto, Koji Hiroshima 112     1980 Manuel, Charlie Kintetsu 129
1981 Yamamoto, Koji Hiroshima 103     1981 Solaita, Tony Nippon Ham 108
1982 Kakefu, Masayuki Hanshin 95     1982 Ochiai, Hiromitsu Lotte 99
1983 Hara, Tatsunori Yomiuri 103     1983 Mizutani, Jitsuo Hankyu 114
1984 Kinugasa, Sachio Hiroshima 102     1984 Wells, Boomer Hankyu 119
1985 Bass, Randy Hanshin 134     1985 Ochiai, Hiromitsu Lotte 146
1986 Bass, Randy Hanshin 109     1986 Ochiai, Hiromitsu Lotte 116
1987 Ponce, Carlos Taiyo 98     1987 Wells, Boomer Hakyu 119
1988 Ponce, Carlos Taiyo 102     1988 Kadota, Hiromitsu Nankai 125
1989 Ochiai, Hiromitsu Chunichi 116     1989 Wells, Boomer Hankyu 124
1990 Ochiai, Hiromitsu Chunichi 102     1990 Destrade, Orestes Seibu 106
              Ishimine, Kazuhiko Hankyu 106
1991 Hirosawa, Katsumi Yakult 94     1991 Destrade, Orestes Seibu 92
              Traber, Jim Kintetsu 92
1992 Sheets, Larry Taiyo 100     1992 Wells, Boomer Daiei 97
1993 Rose, Bobby Yokohama 94     1993 Bryant, Ralph Kintetsu 107
  Hirosawa, Katsumi Yakult 94            
1994 Taihoh, Yasuaki Chunichi 107     1994 Ishii, Hiroo Kintetsu 111
1995 Eto, Akira Hiroshima 106     1995 Suzuki, Ichiro Orix 80
              Hatsushiba, Kiyoshi Lotte 80
              Tanaka, Yukio Nippon Ham 80
1996 López, Luis Hiroshima 109     1996 Neel, Troy Orix 111
1997 López, Luis Hiroshima 112     1997 Kokubo, Hiroki Daiei 114
1998 Matsui, Hideki Yomiuri 100     1998 Wilson, Nigel Nippon Ham 124
1999 Rose, Bobby Yokohama 153     1999 Rhodes, Tuffy Kintetsu 101
2000 Matsui, Hideki Yomiuri 108     2000 Nakamura, Norihiro Kintetsu 110
2001 Petagine, Roberto Yakult 125     2001 Nakamura, Norihiro Kintetsu 132
2002 Matsui, Hideki Yomiuri 107     2002 Rhodes, Tuffy Kintetsu 117
2003 Ramírez, Alex Yakult 124     2003 Matsunaka, Nobuhiko Daiei 123
2004 Kanemoto, Tomoaki Hanshin 113     2004 Matsunaka, Nobuhiko Daiei 120
2005 Imaoka, Makoto Hanshin 147     2005 Matsunaka, Nobuhiko SoftBank 121
2006 Woods, Tyrone Chunichi 144     2006 Ogasawara, Michihiro NipponHam 100
              Cabrera, Alex Seibu 100
2007 Ramírez, Alex Yakult 122     2007 Yamasaki, Takeshi Rakuten 108
2008 Ramírez, Alex Yomiuri 125     2008 Rhodes, Tuffy Orix 118
2009 Blanco, Tony Chunichi 110     2009 Nakamura, Takeya Seibu 122
2010 Ramírez, Alex Yomiuri 129     2010 Koyano, Eiichi Nippon Ham 109
2011 Arai, Takahiro Hanshin 93     2011 Nakamura, Takeya Seibu 116
2012 Abe, Shinnosuke Yomiuri 104     2012 Lee, Dae Ho Orix 91
2013 Blanco, Tony DeNA 136     2013 Asamura, Hideto Seibu 110
2014 Gómez, Mauro Hanshin 109     2014 Nakata, Sho Nippon Ham 100
2015 Hatakeyama, Kazuhiro Yakult 105     2015 Nakamura, Takeya Seibu 124
2016 Tsutsugo, Yoshitomo DeNA 110     2016 Nakata, Sho Nippon Ham 110
2017 López, José Celestino DeNA 105     2017 Despaigne, Alfredo SoftBank 103
2018 Balentien, Wladimir Yakult 131     2018 Asamura, Hideto Seibu 127
2019 Soto, Neftalí DeNA 108     2019 Nakamura, Takeya Seibu 123
2020 Okamoto, Kazuma Yomiuri 97     2020 Nakata, Sho Nippon Ham 108
2021 Okamoto, Kazuma Yomiuri 113     2021 Shimauchi, Hiroaki Rakuten 96
2022 Murakami, Munetaka Yakult 134     2022 Yamakawa, Hotaka Seibu 90
2023 Maki, Shugo DeNA 103     2023 Kondo, Kensuke SoftBank 87

 

Récord de Japón

Récord de la liga

Jugadores extranjeros

Jugadores latinos