Dom, 19 May 2024 16:00 PM

Líderes de jonrones 1950-2023

 

 
Liga Central                                                Liga del Pacífico

 

AÑOJUGADOREQUIPOJR        AÑOJUGADOREQUIPOJR
1950 Kozuru, Makoto Shochiku 51     1950 Betto, Kaoru Mainichi 43
1951 Aota, Noboru Yomiuri 32     1951 Oshita, Hiroshi Tokyu 26
1952 Sugiyama, Satoru Nagoya 27     1952 Fukami, Yasuhiro Toei/Nishitetsu 25
1953 Fujimura, Fumio Hanshin 27     1953 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 36
1954 Aota, Noboru Taiyo/Shochiku 31     1954 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 31
1955 Machida, Yukihiro Kokotetsu 31     1955 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 35
1956 Aota, Noboru Taiyo 25     1956 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 29
1957 Aota, Noboru Taiyo 22     1957 Nomura, Katsuya Nankai 30
  Sato, Takao Kokotetsu 22            
1958 Nagashima, Shigeo Yomiuri 29     1958 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu 23
1959 Kuwata, Takeshi Hanshin 31     1959 Yamauchi, Kazuhiro Daimai 25
  Mori, Toru Chunichi 31            
1960 Fujimoto, Katsumi Hanshin 22     1960 Yamauchi, Kazuhiro Daimai 32
1961 Nagashima, Shigeo Yomiuri 28     1961 Nomura, Katsuya Nankai 29
              Nakada, Masahiro Hankyu 29
1962 Oh, Sadaharu Yomiuri 38     1962 Nomura, Katsuya Nankai 44
1963 Oh, Sadaharu Yomiuri 40     1963 Nomura, Katsuya Nankai 52
1964 Oh, Sadaharu Yomiuri 55     1964 Nomura, Katsuya Nankai 41
1965 Oh, Sadaharu Yomiuri 42     1965 Nomura, Katsuya Nankai 42
1966 Oh, Sadaharu Yomiuri 48     1966 Nomura, Katsuya Nankai 34
1967 Oh, Sadaharu Yomiuri 47     1967 Nomura, Katsuya Nankai 35
1968 Oh, Sadaharu Yomiuri 49     1968 Nomura, Katsuya Nankai 38
1968 Oh, Sadaharu Yomiuri 44     1969 Nagaike, Tokuji Hankyu 41
1970 Oh, Sadaharu Yomiuri 47     1970 Osugi, Katsuo Toei 44
1971 Oh, Sadaharu Yomiuri 39     1971 Osugi, Katsuo Toei 41
1972 Oh, Sadaharu Yomiuri 48     1972 Nagaike, Tokuji Hankyu 41
1973 Oh, Sadaharu Yomiuri 51     1973 Nagaike, Tokuji Hankyu 43
1974 Oh, Sadaharu Yomiuri 49     1974 Jones, Clarence Kintetsu 38
1975 Tabuchi, Koichi Hanshin 43     1975 Doi, Masahiro Taiheiyo Club 34
1976 Oh, Sadaharu Yomiuri 49     1976 Jones, Clarence Kintetsu 36
1977 Oh, Sadaharu Yomiuri 50     1977 Lee, Leron Lotte 34
1978 Yamamoto, Koji Hiroshima 44     1978 Mitchell, Bobby Nippon Ham 36
1979 Kakefu, Masayuki Hanshin 48     1979 Manuel, Charlie Kintetsu 37
1980 Yamamoto, Koji Hiroshima 44     1980 Manuel, Charlie Kintetsu 48
1981 Yamamoto, Koji Hiroshima 43     1981 Kadota, Hiromitsu Nankai 44
              Solaita, Tony Nippon Ham 44
1982 Kakefu, Masayuki Hanshin 35     1982 Ochiai, Hiromitsu Lotte 32
1983 Yamamoto, Koji Hiroshima 36     1983 Kadota, Hiromitsu Nankai 40
  Oshima, Yasunori Chunichi 36            
1984 Uno, Masaru Chunichi 37     1984 Wells, Boomer Hankyu 37
  Kakefu, Masayuki Hanshin 37            
1985 Bass, Randy Hanshin 54     1985 Ochiai, Hiromitsu Lotte 50
1986 Bass, Randy Hanshin 47     1986 Ochiai, Hiromitsu Lotte 52
1987 Lancellotti, Rick Hiroshima 39     1987 Akiyama, Koji Seibu 43
1988 Ponce, Carlos Taiyo 33     1988 Kadota, Hiromitsu Nankai 44
1989 Parrish, Larry Yakult 42     1989 Bryant, Ralph Kintetsu 49
1990 Ochiai, Hiromitsu Chunichi 34     1990 Destrade, Orestes Seibu 42
1991 Ochiai, Hiromitsu Chunichi 37     1991 Destrade, Orestes Seibu 39
1992 Howell, Jack Yakult 38     1992 Destrade, Orestes Seibu 41
1993 Eto, Akira Hiroshima 34     1993 Bryant, Ralph Kintetsu 42
1994 Taihoh, Yasuaki Chunichi 38     1994 Bryant, Ralph Kintetsu 35
1995 Eto, Akira Hiroshima 39     1995 Kokubo, Hiroki Daiei 28
1996 Yamasaki, Takeshi Chunichi 39     1996 Neel, Troy Orix 32
1997 Hosey, Dwayne Yakult 38     1997 Wilson, Nigel Nippon Ham 37
1998 Matsui, Hideki Yomiuri 34     1998 Wilson, Nigel Nippon Ham 33
1999 Petagine, Roberto Yakult 44     1999 Rhodes, Tuffy Kintetsu 39
2000 Matsui, Hideki Yomiuri 42     2000 Nakamura, Norihiro Kintetsu 39
2001 Petagine, Roberto Yakult 39     2001 Thodes, Tuffy Kintetsu 55
2002 Matsui, Hideki Yomiuri 50     2002 Cabrera, Alex Seibu 55
2003 Ramírez, Alex Yakult 40     2003 Rhodes, Tuffy Kintetsu 51
  Woods, Tyrone Yokohama 40            
2004 Rhodes, Tuffy Yomiuri 45     2004 Seguignol, Fernando Nippon Ham 44
  Woods, Tyrone Yokohama 45       Matsunaka, Nobuhiko Daiei 44
2005 Arai, Takahiro Hanshin 43     2005 Matsunaka, Nobuhiko SoftBank 46
2006 Woods, Tyrone Chunichi 47     2006 Ogasawara, Michihiro Nippon Ham 32
2007 Murata, Shuichi Yokohama 36     2007 Yamasaki, Takeshi Rakuten 43
2008 Murata, Shuichi Yokohama 46     2008 Nakamura, Takeya Seibu 46
2009 Blanco, Tony Chunichi 39     2009 Nakamura, Takeya Seibu 48
2010 Ramírez, Alex Yomiuri 49     2010 Okada, Takahiro Orix 33
2011 Balentien, Wladimir Yakult 31     2011 Nakamura, Takeya Seibu 48
2012 Balentien, Wladimir Yakult 31     2012 Nakamura, Takeya Seibu 27
2013 Balentien, Wladimir Yakult 60     2013 Abreu, Michel Nippon Ham 31
2014 Eldred, Brad Hiroshima 37     2014 Mejía, Ernesto Seibu 34
              Nakamura, Takeya Seibu 34
2015 Yamada, Tetsuto Yakult 38     2015 Nakamura, Takeya Seibu 37
2016 Tsutsugo, Yoshitomo DeNA 44     2016 Laird, Brandon Nippon Ham 39
2017 Guerrero, Alex Chunichi 35     2017 Despaigne, Alfredo SoftBank 35
2018 Soto, Neftalí DeNA 41     2018 Yamakawa, Hotaka Seibu 47
2019 Soto, Neftalí DeNA 43     2019 Yamakawa, Hotaka Seibu 43
2020 Okamoto, Kazuma Yomiuri 31     2020 Asamura, Hideto Rakuten 32
2021 Murakami, Munetaka Yakult 39     2021 Sugimoto, Yutaro Orix 32
  Okamoto, Kazuma Yomiuri 39            
2022 Murakami, Munetaka Yakult 56     2022 Yamakawa, Hotaka Seibu 41
2023 Okamoto, Kazuma Yomiuri 41     2023 Kondo, Kensuke SoftBank 26
              Asamura, Hideto Rakuten 26
              Polanco, Gregory Lotte 26

 

Récord de Japón

Récord de la liga

Jugadores extranjeros

Jugadores latinos