Dom, 19 May 2024 17:40 PM

Líderes de bateo 1950-2023

 

Liga Central                                               Liga del Pacífico

 

AÑOJUGADOREQUIPOPMD        AÑOJUGADOREQUIPOPMD
1950 Fujimura, Fumio Hanshin .362     1950 Oshita, Hiroshi Tokyu .339
1951 Kawakami, Tetsuharu Yomiuri .377     1951 Oshita, Hiroshi Tokyu .383
1952 Nishizawa, Michiyo Nagoya .353     1952 Iijima, Shigeya Daiei .336
1953 Kawakami, Tetsuharu Yomiuri .347     1953 Okamoto, Isami Nankai .318
1954 Yonamine, Wally Yomiuri .361     1954 Raines, Larry Hankyu .337
1955 Kawakami, Tetsuharu Yomiuri .338     1955 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu .332
1956 Yonamine, Wally Yomiuri .338     1956 Toyoda, Yasumitsu Nishitetsu .325
1957 Yonamine, Wally Yomiuri .343     1957 Yamauchi, Kazuhiro Mainichi .331
1958 Tamiya, Kenjiro Hanshin .320     1958 Nakanishi, Futoshi Nishitetsu .314
1959 Nagashima, Shigeo Yomiuri .334     1959 Sugiyama, Kohei Nankai .323
1960 Nagashima, Shigeo Yomiuri .334     1960 Enomoto, Kihachi Daimai .344
1961 Nagashima, Shigeo Yomiuri .353     1961 Harimoto, Isao Toei .336
1962 Morinaga, Katsuya Hiroshima .307     1962 Bloomfield, Jack Kintetsu .374
1963 Nagashima, Shigeo Yomiuri .341     1963 Bloomfield, Jack Kintetsu .335
1964 Eto, Shinichi Chunichi .323     1964 Hirose, Yoshinori Nankai .366
1965 Eto, Shinichi Chunichi .336     1965 Nomura, Katsuya Nankai .320
1966 Nagashima, Shigeo Yomiuri .344     1966 Enomoto, Kihachi Tokyo .351
1967 Naka, Toshi Chunichi .343     1967 Harimoto, Isao Toei .336
1968 Oh, Sadaharu Yomiuri .326     1968 Harimoto, Isao Toei .336
1969 Oh, Sadaharu Yomiuri .345     1969 Harimoto, Isao Toei .333
              Nagafuchi, Yozo Kintetsu .333
1970 Oh, Sadaharu Yomiuri .325     1970 Harimoto, Isao Toei .383
1971 Nagashima, Shigeo Yomiuri .320     1971 Eto, Shinichi Lotte .337
1972 Wakamatsu, Tsutomu Yakult .329     1972 Harimoto, Isao Toei .358
1973 Oh, Sadaharu Yomiuri .355     1973 Kato, Hideji Hankyu .337
1974 Oh, Sadaharu Yomiuri .332     1974 Harimoto, Isao Nippon Ham .340
1975 Yamamoto, Koji Hiroshima .319     1975 Haku, Jinten Taiheiyo Club .319
1976 Yazawa, Kenichi Chunichi .354     1976 Yoshioka, Satoru Taiheiyo Club .309
1977 Wakamatsu, Tsutomu Yakult .358     1977 Arito, Michiyo Lotte .329
1978 Mizutani, Jitsuo Hiroshima .348     1978 Sasaki, Kyosuke Kintetsu .354
1979 Millán, Félix Taiyo .346     1979 Kato, Hideji Hankyu .364
1980 Yazawa, Kenichi Chunichi .369     1980 Lee, Leron Lotte .358
1981 Fujita, Taira Hanshin .358     1981 Ochiai, Hiromitsu Lotte .326
1982 Nagasaki, Keiji Taiyo .351     1982 Ochiai, Hiromitsu Lotte .325
1983 Mayumi, Akinobu Hanshin .353     1983 Ochiai, Hiromitsu Lotte .332
1984 Shinozuka, Toshio Yomiuri .334     1984 Wells, Boomer Hankyu .355
1985 Bass, Randy Hanshin .350     1985 Ochiai, Hiromitsu Lotte .367
1986 Bass, Randy Hanshin .389     1986 Ochiai, Hiromitsu Lotte .360
1987 Shinozuka, Toshio Yomiuri .333     1987 Arai, Hiromasa Kintetsu .366
  Shoda, Kozo Hiroshima .333            
1988 Shoda, Kozo Hiroshima .340     1988 Takazawa, Hideaki Lotte .327
1989 Cromartie, Warren Yomiuri .378     1989 Wells, Boomer Hankyu .322
1990 Paciorek, Jim Taiyo .326     1990 Nishimura, Norifumi Lotte .338
1991 Furuta, Atsuya Yakult .339     1991 Hirai, Mitsuchika Lotte .314
1992 Howell, Jack Yakult .331     1992 Sasaki, Makoto Daiei .322
1993 O'Malley, Tom Hanshin .329     1993 Tsuji, Hatsuhiko Seibu .319
1994 Powell, Alonzo Chunichi .324     1994 Suzuki, Ichiro Orix .385
1995 Powell, Alonzo Chunichi .355     1995 Suzuki, Ichiro Orix .342
1996 Powell, Alonzo Chunichi .340     1996 Suzuki, Ichiro Orix .356
1997 Suzuki, Takanori Yokohama .335     1997 Suzuki, Ichiro Orix .345
1998 Suzuki, Takanori Yokohama .337     1998 Suzuki, Ichiro Orix .358
1999 Rose, Bobby Yokohama .369     1999 Suzuki, Ichiro Orix .343
2000 Kinjo, Tatsuhiko Yokohama .346     2000 Suzuki, Ichiro Orix .387
2001 Matsui, Hideki Yomiuri .333     2001 Fukuura, Kazuya Lotte .346
2002 Fukudome, Kosuke Chunichi .342     2002 Ogasawara, Michihiro Nippon Ham .340
2003 Imaoka, Makoto Hanshin .340     2003 Ogasawara, Michihiro Nippon Ham .360
2004 Shima, Shigenobu Hiroshima .337     2004 Matsunaka, Nobuhiko Daiei .358
2005 Aoki, Norichika Yakult .344     2005 Wada, Kazuhiro Seibu .322
2006 Fukudome, Kosuke Chunichi .351     2006 Matsunaka, Nobuhiko SoftBank .324
2007 Aoki, Norichika Yakult .346     2007 Inaba, Atsunori Nippon Ham .334
2008 Uchikawa, Seiichi Yokohama .378     2008 Short, Rick Rakuten .332
2009 Ramírez, Alex Yomiuri .322     2009 Tsuchiya, Teppei Rakuten .327
2010 Aoki, Norichika Yakult .358     2010 Nishioka, Tsuyoshi Lotte .346
2011 Chono, Hisayoshi Yomiuri .316     2011 Uchikawa, Seiichi SoftBank .338
2012 Abe, Shinnosuke Yomiuri .340     2012 Kakunaka, Katsuya Lotte .312
2013 Blanco, Tony DeNA .333     2013 Hasegawa, Yuya SoftBank .341
2014 Murton, Matt Hanshin .338     2014 Itoi, Yoshio Orix .331
2015 Kawabata, Shingo Yakult .336     2015 Yanagita, Yuki SoftBank .363
2016 Sakamoto, Hayato Yomiuri .344     2016 Kakunaka, Katsuya Lotte .339
2017 Miyazaki, Toshiro DeNA .323     2017 Akiyama, Shogo Seibu .322
2018 Viciedo, Dayán Chunichi .348     2018 Yanagita, Yuki SoftBank .352
2019 Suzuki, Seiya Hiroshima .335     2019 Mori, Tomoya Seibu .329
2020 Sano, Keita DeNA .328     2020 Yoshida, Masataka Orix .350
2021 Suzuki, Seiya Hiroshima .317     2021 Yoshida, Masataka Orix .339
2022 Murakami, Munetaka Yakult .318     2022 Matsumoto, Go Nippon Ham .347
2023 Miyazaki, Toshiro DeNA .326     2023 Tongu, Yuma Orix .307

 

Récord de Japón

Récord de la liga

Jugadores extranjeros

Jugadores latinos