Mié, 12 Jun 2024 14:10 PM

Resultados 07/07/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 39.958 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 6 1
Yomiuri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
 
LG Imanaga, Shota (6-1)
LP Togo, Shosei (8-2)
S Yamasaki, Yasuaki (19)
JR DeNA: Tobashira, Yasutaka (4)
  Yomiuri: Okamoto, Kazuma (20)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 3-0, 3 ponches 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 27.767 espectadores Tiempo de juego: 2:30
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Chunichi 2 0 0 3 2 1 0 0 x 8 13 0
 
LG Ogasawara, Shinnosuke (5-5)
LP Kuri, Aren (6-4)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, sencillo, 2 anotadas, ponche, boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 0 espectadores Tiempo de juego: 0:00
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Suspendido por lluvia. 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 14.613 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5 12 0
Rakuten 5 0 1 0 0 0 0 0 x 6 8 0
 
LG Norimoto, Takahiro (4-4)
LP Arihara, Kohei (3-1)
S Matsui, Yuki (18)
JR SoftBank: Kurihara, Ryoya (10)
  Rakuten: Ito, Yuki (4); Franco, Maikel (6)
 
LATINOS
Alfredo Despaigne (SoftBank) 1-0
Maikel Franco (Rakuten) 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, 2 empujadas