Mié, 12 Jun 2024 14:09 PM

Resultados 09/07/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.803 espectadores Tiempo de juego: 3:39
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
 
LG Escobar, Edwin (1-1)
LP Kikuchi, Taiki (2-2)
S Yamasaki, Yasuaki (20)
JR DeNA: Maki, Shugo (14)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, secnillo, ponche
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 entrada
Yohander Méndez (Yomiuri) Permitió 4 hits sin carreras en 8 entradas. 6 ponches, 1 boleto 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.341 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 8 0
Chunichi 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0
 
LG Mori, Shohei (2-1)
LP Wakui, Hideaki (3-9)
S Yasaki, Takuya (14)
JR Hiroshima: Nishikawa, Ryoma (8)
  Chunichi: Fukuda, Nobumasa (1)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-0, 2 ponches 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.609 espectadores Tiempo de juego: 2:53
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 1 x 1 5 0
 
LG Iwasada, Yuta (1-0)
LP Kizawa, Naofumi (2-2)
S Iwazaki, Suguru (12)
JR Hanshin: Morishita, Shota (1)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 4-1, sencillo
José Osuna (Yakult) 4-2, 2 dobles, ponche
Johan Mieses (Hanshin) 3-0, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 31.083 espectadores Tiempo de juego: 2:56
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 6 1
Nippon Ham 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 7 0
 
LG Taneichi, Atsuki (6-3)
LP Ikeda, Takahide (0-2)
S Yokoyama, Rikuto (1)
JR Lotte: Yasuda, Hisanori (6)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, doble, 2 empujadas
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-0, 2 ponches 

 

Estadio: Rakuten Seimei, Sendai Asistencia: 20.028 espectadores Tiempo de juego: 2:37
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 1
Rakuten 0 0 4 0 0 0 0 1 x 5 5 0
 
LG Fujii, Masaru (2-0)
LP Ishikawa, Shuta (3-4)
JR Rakuten: Asamura, Hideto (14,15)
 
LATINOS
Alfredo Despaigne (SoftBank) 4-1, sencillo
Maikel Franco (Rakuten) 4-1, sencillo, ponche 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 34.851 espectadores Tiempo de juego: 3:36
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 1 0 3 1 0 0 0 5 10 2
Orix 0 0 7 0 0 4 0 0 x 11 11 0
 
LG Udagawa, Yuki (2-0)
LP Matsumoto, Wataru (3-7)
JR Seibu: Koga, Yuto (1); Kuriyama, Takumi (2)
  Orix: Cedeño, Leandro (2)
 
LATINOS
Jesús Tinoco (Seibu) Permitió 2 carreras sucias y 2 hits en 1.1 entradas. 1 ponche, 1 golpeado
Leandro Cedeño (Orix) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 5 empujadas