Mié, 12 Jun 2024 15:40 PM

Resultados 28/07/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 37.589 espectadores Tiempo de juego: 3:25
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5 11 0
Yomiuri 3 3 1 0 1 0 0 3 x 11 15 1
 
LG Funabasama, Hiromasa (1-0) 
LP Wakui, Hideaki (3-11)
JR Chunichi: Hosokawa, Seiya (13)
  Yomiuri: Okamoto, Kazuma (22); Brinson, Lewis (7); Oshiro, Takumi (13)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-3, doble, 2 sencillos, empujada 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.631 espectadores Tiempo de juego: 3:38
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 2 1 0 0 0 2 0 5 9 0
Yakult 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 9 1
 
LG Yamasaki, Yasuaki (1-6)
LP Shimizu, Noboru (1-3)
S Morihara, Kohei (2)
JR DeNA: Miyazaki, Toshiro (15)
  Yakult: Koga, Yudai (1); Aoki, Norichika (3)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 5-0 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.637 espectadores Tiempo de juego: 3:21
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 2
Hanshin 1 0 2 0 0 4 0 0 x 7 10 0
 
LG Murakami, Shoki (7-5)
LP Nomura, Yusuke (1-1) 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 27.024 espectadores Tiempo de juego: 3:18
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Nippon Ham 1 0 0 3 0 0 0 0 x 4 7 0
 
LG Uwasawa, Naoyuki (7-6)
LP Yamashita, Shunpeita (8-3)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-1, sencillo, ponche
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-1, sencillo, anotada, ponche, boleto
Alen Hanson (Nippon Ham) 3-0, ponche 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 15.164 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1
Rakuten 0 0 0 5 0 0 0 0 x 5 9 1
 
LG Kishi, Takayuki (4-2)
LP Taira, Kaima (6-5)
JR Rakuten: Franco, Maikel (8)
 
LATINOS
Jesús Tinoco (Seibu) Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada
Maikel Franco (Rakuten) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 3 empujadas, ponche 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 39.751 espectadores Tiempo de juego: 3:17
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 5 0 0 3 0 0 0 0 0 8 11 1
SoftBank 0 2 2 0 1 0 0 0 0 5 7 0
 
LG Taneichi, Atsuki (7-4)
LP Higashihama, Nao (5-7)
S Masuda, Naoya (25)
JR Lotte: Kakunaka, Katsuya (6)
  SoftBank: Kondo, Kensuke (14)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 3-0, anotada, 2 ponches, 2 boletos
Luis Perdomo (Lotte) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 boleto
Willians Astudillo (SoftBank) 1-0, ponche