Mié, 12 Jun 2024 15:19 PM

Resultados 29/07/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.986 espectadores Tiempo de juego: 2:57
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 6 1
Yomiuri 2 2 0 0 1 0 0 1 x 6 11 0
 
LG Yamasaki, Iori (8-2)
LP Takahashi, Hiroto (3-7)
S Nakagawa, Kota (3)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-0 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.329 espectadores Tiempo de juego: 3:29
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 10 0
Yakult 1 0 0 1 0 1 1 1 x 5 7 0
 
LG Ogawa, Yasuhiro (5-7)
LP Onuki, Shinichi (3-2)
S Taguchi, Kazuto (23)
JR DeNA: Maki, Shugo (17)
  Yakult: Shiomi, Yasutaka (4); Murakami, Munetaka (18)
 
LATINOS
Edwin Escobar (DeNA) Permitió 1 hit sin carreras sin retirar a ningún bateador. 1 boleto
José Osuna (Yakult) 4-0, 2 ponches 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.632 espectadores Tiempo de juego: 4:56
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Hiroshima 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 10 1
Hanshin 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 10 1
 
JR Hanshin: Sato, Teruaki (12)  

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 32.162 espectadores Tiempo de juego: 3:33
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 9 1
Nippon Ham 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 11 1
 
LG Yamasaki, Sachiya (8-2)
LP Ito, Hiromi (5-6)
S Hirano, Yoshihisa (16)
JR Nippon Ham: Kiyomiya, Kotaro (6)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-1, doble, ponche, boleto
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-0, 2 ponches, boleto
Alen Hanson (Nippon Ham) 1-0, ponche
Bryan Rodríguez (Nippon Ham) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 18.855 espectadores Tiempo de juego: 3:53
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 13 1
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0
 
LG Imai, Tatsuya (6-2)
LP Karashima, Wataru (1-4)
S Masuda, Tatsushi (18)
JR Rakuten; Murabayashi, Itsuki (1)
 
LATINOS
Maikel Franco (Rakuten) 4-0 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 40.062 espectadores Tiempo de juego: 2:53
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 8 0
SoftBank 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 0
 
LG Castillo, Luis Felipe (2-2)
LP Ozeki, Tomohisa (4-6)
S Masuda, Naoya (26)
JR Lotte: Wada, Koshiro (1); Ishikawa, Shingo (1)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, sencillo, anotada
Luis Felipe Castillo (Lotte) Permitió 6 hits sin carreras en 5 entradas. 1 ponche
Willians Astudillo (SoftBank) 1-1, sencillo