Mié, 12 Jun 2024 15:43 PM

Resultados 04/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.239 espectadores Tiempo de juego: 3:36
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 14 0
DeNA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 4
 
LG Hamachi, Masumi (3-1)
LP Ise, Hiromu (2-5)
S Iwazaki, Suguru (19)
JR DeNA: Maki, Shugo (18) 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 27.985 espectadores Tiempo de juego: 3:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1
Chunichi 4 0 2 1 0 0 1 3 x 11 13 0
 
LG Matsuba, Takahiro (1-2)
LP Sneed, Cy (5-6)
JR Chunichi: Hosokawa, Seiya (15, 16); Usami, Shingo (2)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 4-1, doble, empujada, ponche
Dayán Viciedo (Chunichi) 5-1, doble, anotada, empujada 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.348 espectadores Tiempo de juego: 3:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0
Hiroshima 0 2 0 0 0 0 0 0 2x 4 7 2
 
LG Omichi, Haruki (2-0)
LP Nakagawa, Kota (1-2)
JR Hiroshima: Davidson, Matt (10) 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 27.921 espectadores Tiempo de juego: 4:07
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
SoftBank 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 7 1
Nippon Ham 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1x 5 10 1
 
LG Fukuda, Suguru (1-0)
LP Shiino, Arata (0-1)
JR SoftBank: Yanagita, Yuki (15)
 
LATINOS
Roberto Osuna (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Ariel Martínez (Nippon Ham) 0-0, empujada 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 17.035 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 11 2
Rakuten 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 6 0
 
LG Taneichi, Atsuki (8-4)
LP Kishi, Takayuki (4-3)
S Tojo, Taiki (1)
JR Lotte: Polanco, Gregory (14); Yamaguchi, Koki (10) 
  Rakuten: Aasamura, Hideto (21)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 4 empujadas, ponche
Maikel Franco (Rakuten) 4-0, 2 ponches 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 19.084 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0
Seibu 0 0 0 0 1 0 0 1 1x 3 9 0
 
LG Masuda, Tatsushi (4-1)
LP Abe, Shota (1-3)
JR Seibu: Nakamura, Takeya (10); Kishi, Junichiro (3)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 3-0, 2 ponches, 1 boleto