Mié, 12 Jun 2024 14:28 PM

Resultados 05/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.261 espectadores Tiempo de juego: 3:08
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 2
Chunichi 1 3 0 0 0 0 0 0 x 4 7 0
 
LG Takahashi, Hiroto (4-7) 
LP Ogawa, Yasuhiro (5-8)
S Martínez, Raidel (25)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 4-0, 2 ponches
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-2, doble, sencillo, empujada, ponche
Raidel Martínez (Chunichi) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.213 espectadores Tiempo de juego: 3:30
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 3 0 2 0 0 0 1 1 0 7 14 1
DeNA 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 8 2
 
LG Aoyagi, Kojo (4-4)
LP Onuki, Shinichi (3-3)
JR Hanshin: Oyama, Yusuke (13)
  DeNA: Tobashira, Yasutaka (5)
 
LATINOS
Edwin Escobar (DeNA) Permitió 2 carreras (1 limpia) y 3 hits en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto, 1 golpeado 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.897 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6 0
Hiroshima 0 2 2 0 0 1 2 0 x 7 12 0
 
LG Tamamura, Shogo (2-0) 
LP Yamasaki, Iori (8-3)
JR Yomiuri: Okamoto, Kazuma (27)
  Hiroshima: Davidson, Matt (11); Tanaka, Kosuke (6)
 
LATINOS
Yoan López (Yomiuri) Permitió 1 carrera y 2 hits en 1 entrada. 1 boleto 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 31.553 espectadores Tiempo de juego: 3:42
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 1 1 0 0 3 3 3 0 0 11 19 0
Nippon Ham 1 1 0 4 0 0 0 0 0 6 10 1
 
LG Matayoshi, Katsuki (1-0)
LP Tetano, Kazuaki (0-1)
JR SoftBank: Kondo, Kensuke (15)
  Nippon Ham: Kiyomiya, Kotaro (7); Nomura, Yuki (9,10)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-0, ponche
Alen Hanson (Nippon Ham) 1-0 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 23.735 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6 0
Seibu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 0
 
LG Yamashita, Shumpeita (9-3)
LP Imai, Tatsuya (6-3)
S Hirano, Yoshihisa (17)
JR Orix: Tongu, Yuma (13)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-1, sencillo 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 16.501 espectadores Tiempo de juego: 4:03
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 12 4
Rakuten 1 0 0 2 0 1 1 2 x 7 8 0
 
LG Sakai, Tomohito (4-3)
LP Perdomo, Luis (1-2)
S Matsui, Yuki (24)
JR Lotte: Polanco, Gregory (15)
  Rakuten: Franco, Maikel (9)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 5-2, jonrón, sencillo, anotada, empujada, ponche
Luis Perdomo (Lotte) Permitió 2 carreras y 3 hits en 1 entrada
Maikel Franco (Rakuten) 4-2, jonrón, sencillo, 2 anotadas, empujada, ponche