Mié, 12 Jun 2024 14:48 PM

Resultados 08/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.263 espectadores Tiempo de juego: 3:08
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 1
DeNA 0 0 0 3 1 0 2 1 x 7 10 0
 
LG Yamasaki, Yasuaki (3-6)
LP Ogasawara, Shinnosuke (6-8)
S Morihara, Kohei (4)
JR DeNA: Soto, Neftalí (7); Ota, Taishi (2)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-1, sencillo
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, jonrón, anotada, 2 empujadas 

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.905 espectadores Tiempo de juego: 3:41
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 1 1 3 0 0 0 0 2 0 7 14 0
Yomiuri 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 9 0
 
LG Nishi, Junya (5-2)
LP Sugano, Tomoyuki (2-5)
S Iwazaki, Suguru (21)
JR Hanshin: Morishita, Shota (4)
  Yomiuri: Chono, Hisayoshi (3); Okamoto, Kazuma (31)
 
LATINOS
Yoan López (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1.1 entradas. 1 ponche 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 27.920 espectadores Tiempo de juego: 3:27
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4 7 0
Yakult 0 3 1 0 0 0 1 0 x 5 9 0
 
LG Yamamoto, Daiki (2-0)
LP Turley, Nik (6-1)
S Taguchi, Kazuto (27)
JR Hiroshima: Sakakura, Shogo (10)
  Yakult: Murakami, Munetaka (20)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 2-0, anotada, 2 ponches, 2 boletos 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 24.837 espectadores Tiempo de juego: 2:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 3 0 1 1 1 0 0 0 0 6 10 0
Nippon Ham 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 0
 
LG Takahashi, Kona (9-6)
LP Kato, Takayuki (5-8)
JR Seibu: MacKinnon, David (12)
  Nippon Ham: Narama, Taiki (2); Kiyomiya, Kotaro (8)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-0, empujada, ponche 

 

Estadio: ZOZO Marine, Lotte Asistencia: 28.763 espectadores Tiempo de juego: 2:42
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 
LG Yamamoto, Yoshinobu (11-4)
LP Castillo, Luis Felipe (2-3)
S Hirano, Yoshihisa (18)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-0
Gregory Polanco (Lotte) 3-1, sencillo, boleto
Luis Felipe Castillo (Lotte) Permitió 2 carreras y 6 hits en 6 entradas. 2 ponches 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 35.203 espectadores Tiempo de juego: 3:48
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 1 0 1 0 0 1 1 0 5 9 15 1
SoftBank 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 5 0
 
LG Hayakawa, Takahisa (6-6)
LP Taura, Fumimaru (2-1)
JR Rakuten: Ogo, Yuya (7)
  SoftBank: Kondo, Kosuke (16)
 
LATINOS
Maikel Franco (Rakuten) 3-0, ponche
Willians Astudillo (SoftBank) 1-0