Mié, 12 Jun 2024 15:14 PM

Resultados 11/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 41.123 espectadores Tiempo de juego: 2:40
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 6 1
Yomiuri 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 9 0
 
LG Azuma, Katsuki (9-2)
LP Nakagawa, Kota (1-3)
S Morihara, Kohei (5)
JR DeNA: Maki, Shugo (19); Ota, Taishi (3)
  Yomiuri: Chono, Hisayoshi (4)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, sencillo, empujada, 2 ponches, error 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 33.657 espectadores Tiempo de juego: 4:10
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Hiroshima 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 7 0
Chunichi 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0
 
JR Hiroshima: Dobayashi, Shota (5)
  Chunichi: Hosokawa, Seiya (17)
 
LATINOS
Raidel Martínez (Chunichi) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 36.101 espectadores Tiempo de juego: 3:37
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1
Hanshin 1 0 0 0 0 0 0 1 x 2 12 0
 
LG Baba, Kosuke (1-0)
LP Shimizu, Noboru (1-5)
S Iwazaki, Suguru (23)
JR Yakult: Shiomi, Yasutaka (5)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 3-0, 2 ponches, boleto 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 26.150 espectadores Tiempo de juego: 3:06
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 2 0 2 0 2 0 2 0 0 8 14 1
Lotte 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3
 
LG Taira, Kaima (7-5)
LP Kikuchi, Riku (0-1)
JR Seibu: Payton, Mark (4); Kuriyama, Takumi (5) 
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, sencillo, empujada 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 34.003 espectadores Tiempo de juego: 3:23
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 9 0
SoftBank 1 2 0 1 0 0 0 3 x 7 15 0
 
LG Matsumoto, Yuki (2-2)
LP Ikeda, Takahide (1-4)
S Osuna, Roberto (17)
JR SoftBank: Mimori, Masaki (3)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-1, doble, 3 empujadas, 2 ponches
Alen Hanson (Nippon Ham) 3-1, doble, anotada
Roberto Osuna (SoftBank) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 22.313 espectadores Tiempo de juego: 2:37
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Rakuten 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 7 0
 
LG Kishi, Takayuki (5-3)
LP Yamasaki, Sachiya (8-3)
JR Rakuten: Abe, Toshiki (2); Suzuki, Daichi (4)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 3-1, sencillo, ponche
Maikel Franco (Rakuten) 2-0, boleto