Mié, 12 Jun 2024 14:52 PM

Resultados 25/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.946 espectadores Tiempo de juego: 3:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 2 1 3 1 0 1 0 8 12 1
Yomiuri 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1
 
LG Murakami, Shoki (8-5)
LP Togo, Shosei (10-4)
JR Hanshin: Morishita, Shota (6); Chikamoto, Koji (8)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 1-0, ponche 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 32.063 espectadores Tiempo de juego: 3:18
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 3 0 1 0 0 1 3 0 10 18 20 0
Chunichi 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 7 1
 
LG Bauer, Trevor (10-4)
LP Matsuba, Takahiro (1-4)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-3, 3 dobles, anotada, 3 empujadas
Orlando Calixte (Chunichi) 3-1, sencillo, empujada, boleto 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.561 espectadores Tiempo de juego: 3:06
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 7 3
Hiroshima 3 0 0 0 0 0 0 0 1x 4 6 0
 
LG Kuribayashi, Ryoji (3-7)
LP Shimizu, Noboru (1-7)
JR Hiroshima: Davidson, Matt (15)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 3-0, anotada, 2 ponches, boleto
José Osuna (Yakult) 3-1, sencillo, boleto 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 26.372 espectadores Tiempo de juego: 3:13
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
SoftBank 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 7 1
Rakuten 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1x 3 5 0
 
LG Watanabe, Shota (6-1)
LP Kaino, Hiroshi (2)
 
LATINOS
Roberto Osuna (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Maikel Franco (Rakuten) 1-0 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 23.268 espectadores Tiempo de juego: 2:20
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Seibu 0 0 0 0 0 3 2 0 x 5 8 0
 
LG Taira, Kaima (8-6)
LP Uwasawa, Naoyuki (7-7) 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 28.819 espectadores Tiempo de juego: 3:05
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 10 0
Orix 0 0 0 0 1 3 0 0 x 4 9 0
 
LG Kogita, Atsuya (2-0)
LP Taneichi, Atsuki (10-5)
S Hirano, Yoshihisa (22)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, sencillo, ponche