Mié, 12 Jun 2024 13:36 PM

Resultados 26/08/2023

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.334 espectadores Tiempo de juego: 4:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 2
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
 
LG Kamichatani, Taiga (2-2)
LP Shimizu, Takuya (3-3)
S Morihara, Kohei (9)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 6-2, 2 sencillos, empujada, ponche
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches
Orlando Calixte (Chunichi) 6-1, sencillo, 2 ponches
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto
Michael Feliz (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 boleto 

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 41.345 espectadores Tiempo de juego: 3:53
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 1 0 1 2 0 5 0 0 9 11 0
Yomiuri 0 1 0 2 0 0 3 0 0 6 9 0
 
LG Aoyagi, Koyo (6-4) 
LP Yokogawa, Kai (4-6)
S Iwazaki, Suguru (26)
JR Hanshin: Sato, Teruaki (15); Kinami, Seiya (1)
  Yomiuri: Maru, Yoshihiro (14)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 1-0, ponche
Alberto Baldonado (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 30.615 espectadores Tiempo de juego: 3:46
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 2 0 3 0 1 0 0 0 0 6 10 0
Hiroshima 0 1 0 4 2 0 0 0 x 7 15 2
 
LG Anderson, Drew (4-1)
LP Peters, Dillon (6-4)
S Kuribayashi, Ryoji (13)
JR Hiroshima: Davidson, Matt (16,17)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 3-1, sencillo, 2 empujadas, ponche
José Osuna (Yakult) 3-1, sencillo, 2 empujadas, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 35.510 espectadores Tiempo de juego: 4:08
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 3-1, sencillo, 2 boletos
Luis Perdomo (Lotte) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Marwin González (Orix) 3-0, boleto 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 23.930 espectadores Tiempo de juego: 2:43
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 13 0
Seibu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
 
LG Ito, Hiromi (7-7)
LP Takahashi, Kona (9-7)
JR Nippon Ham: Nomura, Yuki (12) 
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-2, 2 sencillos, 2 empujadas 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 25.669 espectadores Tiempo de juego: 3:01
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1
Rakuten 0 1 0 0 0 1 0 0 x 2 7 1
 
LG Tanaka, Masahiro (7-8)
LP Bando, Yugo (4-3)
S Matsui, Yuki (28)
JR SoftBank: Imamiya, Kenta (8)
 
LATINOS
Alfredo Despaigne (SoftBank) 1-0, ponche