Mié, 12 Jun 2024 15:09 PM

Resultados 08/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.192 espectadores Tiempo de juego: 3:40
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 5-0, 2 ponches
Dayán Viciedo (Chunichi) 2-0, 2 ponches
Michael Feliz (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 boleto
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 30.964 espectadores Tiempo de juego: 3:57
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Yakult 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0
DeNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 2 10 0
 
LG Kamichatani, Taiga (4-3)
LP Sakaguchi, Kosuke (0-2)
JR DeNA: Chano, Naoto (2)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 5-1, sencillo, ponche
José Osuna (Yakult) 4-2, doble, sencillo, ponche
Neftalí Soto (DeNA) 4-0, ponche, boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.638 espectadores Tiempo de juego: 2:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0
Hanshin 1 1 0 0 1 0 0 1 x 4 6 0
 
LG Murakami, Shoki (10-5)
LP Tokoda, Hiroki (10-6)
S Iwazaki, Suguru (30)
JR Hanshin: Morishita, Shota (10); Sato, Teruaki (18) 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 26.493 espectadores Tiempo de juego: 3:07
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6 6 1
Nippon Ham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
 
LG Taira, Kaima (10-6)
LP Uwasawa, Naoyuki (8-8)
JR Seibu: Tonosaki, Shuta (12)
 
LATINOS
Jesús Tinoco (Seibu) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 boletos, 1 golpeado
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-1, doble
Bryan Rodríguez (Nippon Ham) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche 

 

Estadio: ZOZO Marine, Lotte Asistencia: 0 espectadores Tiempo de juego: 0:00
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Suspendido por lluvia. 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 34.795 espectadores Tiempo de juego: 3:48
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 2 0 1 4 0 0 0 1 8 11 0
SoftBank 1 0 0 1 0 4 0 0 0 6 9 0
 
LG Kishi, Takayuki (6-5)
LP Ishikawa, Shuta (4-7)
S Matsui, Yuki (32)
JR SoftBank: Shuto, Ukyo (2)