Mié, 12 Jun 2024 13:51 PM

Resultados 09/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 41.133 espectadores Tiempo de juego: 3:12
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Yomiuri 0 0 0 0 1 3 1 0 x 5 9 0
 
LG Sugano, Tomoyuki (4-6)
LP Takahashi, Hiroto (5-10)
JR Yomiuri: Maru, Yoshihiro (16); Kadowaki, Makoto (3)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 4-1, doble, ponche
Alberto Baldonado (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada



 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 32.297 espectadores Tiempo de juego: 3:38
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 1 0 0 0 5 0 3 0 4 13 20 0
DeNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
 
LG Ogawa, Yasuhiro (8-8)
LP Ishida, Kenta (4-8)
JR Yakult: Shiomi, Yasutaka (6)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 6-4, 4 sencillos, 3 empujadas, ponche, robo
Domingo Santana (Yakult) 4-2, 2 sencillos, anotada, empujada
Neftalí Soto (DeNA) 2-0, anotada, 2 boletos



 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.639 espectadores Tiempo de juego: 3:00
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1
Hanshin 0 4 0 0 1 0 0 0 x 5 10 1
 
LG Otake, Kotaro (10-2)
LP Morishita, Masato (8-4)
S Iwazaki, Suguru (31)



 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 30.622 espectadores Tiempo de juego: 3:25
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 5 0 0 0 1 1 0 7 10 2
Nippon Ham 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 0
 
LG Sumida, Chihiro (8-8)
LP Kato, Takayuki (7-9)
JR Seibu: Koga, Yuto (2); Nakamura, Takeya (16)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-2, 2 sencillos



 

 

Estadio: ZOZO Marine, Lotte Asistencia: 29.232 espectadores Tiempo de juego: 2:23
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 9 0
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
 
LG Yamamoto, Yoshinobu (14-5)
LP Mima, Manabu (2-8)
JR Orix: Sugimoto, Yutaro (13)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 3-0



 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 38.331 espectadores Tiempo de juego: 3:21
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 8 1
SoftBank 0 0 0 0 0 0 5 2 x 7 10 1
 
LG Kaino, Hiroshi (2-1)
LP Tanaka, Masahiro (7-9)
 
LATINOS
Maikel Franco (Rakuten) 4-0, 2 ponches