Mié, 12 Jun 2024 13:49 PM

Resultados 13/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 26.623 espectadores Tiempo de juego: 3:12
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 4
Yakult 3 0 0 0 0 0 2 0 x 5 7 0
 
LG Yoshimura, Kojiro (3-2)
LP Osera, Daichi (6-10)
JR Hiroshima: Dobayashi, Shota (10)
  Yakult: Osuna, José (21); Murakami, Munetaka (28)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 5-2, jonrón, sencillo, anotada, 2 empujadas, ponche
Domingo Santana (Yakult) 2-0, 2 boletos 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 31.871 espectadores Tiempo de juego: 3:43
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
Chunichi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 0
DeNA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0
 
LG Saito, Koki (2-0)
LP Ise, Hiromu (2-6)
S Martínez, Raidel (32)
JR Chunichi: Hosokawa, Seiya (22)
  DeNA: Soto, Neftalí (10)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 5-1, sencillo
Dayán Viciedo (Chunichi) 5-1, sencillo, empujada, 2 ponches
Michael Feliz (Chunichi) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto, 1 golpeado
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, jonrón, anotada, empujada, ponche, boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.621 espectadores Tiempo de juego: 2:46
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Hanshin 0 0 4 0 0 0 0 0 x 4 8 0
 
LG Aoyagi, Koyo (8-4)
LP Yokogawa, Kai (4-8)
JR Hanshin: Sato, Teruaki (19) 
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 1-0, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 25.054 espectadores Tiempo de juego: 3:12
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Orix 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 7 1
Nippon Ham 2 0 1 0 1 0 0 1 x 5 13 1
 
LG Uehara, Kenta (4-5)
LP Yamasaki, Sachiya (9-5)
S Tanaka, Seigi (23)
JR Orix: Sugimoto, Yutaro (14)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 5-2, 2 sencillos, 2 empujadas, ponche 

 

Estadio: Belluna Dome, Belluna Asistencia: 13.941 espectadores Tiempo de juego: 3:51
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 4 0 0 0 2 2 1 9 10 1
Seibu 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0
 
LG Arihara, Kohei (8-4)
LP Yoza, Kaito (2-6)
JR SoftBank: Mimori, Masaki (5); Nomura, Isami (3) 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 24.200 espectadores Tiempo de juego: 3:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 7 1
Lotte 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 11 1
 
LG Watanabe, Shota (7-2)
LP Masuda, Naoya (2-5)
S Matsui, Yuki (34)
JR Rakuten: Tatsumi, Ryosuke (8)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 3-0, 2 boletos