Mié, 12 Jun 2024 15:05 PM

Resultados 14/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 25.351 espectadores Tiempo de juego: 3:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 1 0 0 1 0 0 4 0 6 11 0
Yakult 0 2 2 1 0 0 0 0 0 5 6 0
 
LG Omichi, Haruki (3-0)
LP Kizawa, Naofumi (2-3)
S Kuribayashi, Ryoji (14)
JR Hiroshima: Dobayashi, Shota (11)
  Yakult: Yamada, Tetsuto (11); Murakami, Munetaka (29)
 
LATINOS
José Osuna (Yakult) 5-0
Domingo Santana (Yakult) 3-0, boleto 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.648 espectadores Tiempo de juego: 2:49
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 7 2
Hanshin 0 0 0 0 0 3 1 0 x 4 10 0
 
LG Saiki, Hiroto (8-5)
LP Akahoshi, Yuji (3-5)
S Iwazaki, Suguru (32)
JR Yomiuri: Okamoto, Kazuma (39); Sakamoto, Hayato (19)
  Hanshin: Sato, Teruaki (20) 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 32.152 espectadores Tiempo de juego: 2:49
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 7 0
DeNA 0 0 0 1 0 2 0 5 x 8 11 0
 
LG Azuma, Katsuki (14-2)
LP Ogasawara, Shinnosuke (7-11)
JR Chunichi: Viciedo, Dayán (4,5)
  DeNA: Maki, Shugo (27,28); Soto, Neftalí (11,12)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 3-0, sacrificio
Dayán Viciedo (Chunichi) 4-3, 2 jonrones, sencillo, 2 anotadas, 3 empujadas
Neftalí Soto (DeNA) 4-3, 2 jonrones, sencillo, 2 anotadas, 4 empujadas
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 2 tercios. 1 ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 13.683 espectadores Tiempo de juego: 3:02
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 1
Seibu 0 3 0 0 0 0 1 0 x 4 6 0
 
LG Imai, Tatsuya (9-4)
LP Mori, Yuito (2-2)
S Kriske, Brooks (4) 

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 21.539 espectadores Tiempo de juego: 3:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
Orix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 4
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
 
LG Yamazaki, Soichiro (1-0)
LP Anraku, Tomohiro (2-2)
S Yamaoka, Taisuke (1)
JR Orix: Mori, Tomoya (15)
 
LATINOS
Maikel Franco (Rakuten) 3-0