Mié, 12 Jun 2024 13:46 PM

Resultados 15/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 26.043 espectadores Tiempo de juego: 2:35
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 6 0
Yakult 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
 
LG Taira, Kentaro (4-4)
LP Rodríguez, Elvin (1-4)
S Morihara, Kohei (13)
JR DeNA: Soto, Neftalí (13); Miyazaki, Toshiro (20)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, jonrón, anotada, empujada, 2 ponches
José Osuna (Yakult) 4-1, sencillo
Domingo Santana (Yakult) 3-0, ponche
Elvin Rodríguez (Yakult) Permitió 2 carreras y 5 hits en 6 entradas. 4 ponches 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 32.116 espectadores Tiempo de juego: 2:41
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 1 0 3 0 2 0 0 1 7 12 0
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
 
LG Togo, Shosei (11-5)
LP Nakachi, Reia (1-5)
S Yomiuri: Okamoto, Kazuma (40); Sakamoto, Hayato (20); Nakata, Sho (14,15)
JR  
   
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 4-0, ponche
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, sencillo 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.203 espectadores Tiempo de juego: 3:34
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5 11 1
Hiroshima 0 0 3 0 0 1 1 1 x 6 14 1
 
LG Shimauchi, Sotaro (2-3)
LP Kajiya, Ren (1-4)
S Hiroshima: Kuribayashi, Ryoji (15)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 1-0, ponche