Mié, 12 Jun 2024 15:03 PM

Resultados 16/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.330 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Chunichi 1 0 0 0 0 0 0 0 x 1 4 0
 
LG Takahashi, Hiroto (6-10)
LP Sugano, Tomoyuki (4-7)
S Fujishima, Kento (1)
JR Chunichi: Okabayashi, Yuki (3)
 
LATINOS
Alberto Baldonado (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 ponche
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, sencillo
Orlando Calixte (Chunichi) 3-1, sencillo
Michael Feliz (Chunichi) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches
Raidel Martínez (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 2 tercios. 1 ponche 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.217 espectadores Tiempo de juego: 3:21
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 3 0 0 0 4 0 2 0 0 9 16 4
Hiroshima 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 8 0
 
LG Otake, Kan (11-2)
LP Morishita, Masato (8-5)
JR Hanshin: Neuse, Sheldon (7,8) 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.353 espectadores Tiempo de juego: 3:05
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 9 0
Yakult 1 1 0 1 1 2 0 0 x 6 8 0
 
LG Ogawa, Yasuhiro (9-8)
LP Ishida, Kenta (4-9)
S Taguchi, Kazuto (32)
JR Yakult: Santana, Domingo (15); Murakami, Munetaka (30); Yamada, Tetsuto (12); Osuna, José (22)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 3-0, 3 ponches, 1 boleto
Domingo Santana (Yakult) 3-1, jonrón, anotada, empujada
José Osuna (Yakult) 3-1, jonrón, anotada, empujada, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 22.525 espectadores Tiempo de juego: 2:53
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 3 0 0 2 0 0 0 5 6 0
Seibu 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1
 
LG Mima, Manabu (3-8)
LP Taira, Kaima (10-7)
JR Lotte: Polanco, Gregory (24)
  Seibu: Takeda, Aito (4)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-1, jonrón, anotada, 2 empujadas
Luis Perdomo (Lotte) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 2 ponches 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 35.630 espectadores Tiempo de juego: 3:22
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 10 1
Orix 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2
 
LG Kishi, Takayuki (7-5)
LP Yamamoto, Yoshinobu (14-6)
S Matsui, Yuki (35)
 
LATINOS
Maikel Franco (Rakuten) 1-0
Marwin González (Orix) 4-1, sencillo, 3 ponches 

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 30.369 espectadores Tiempo de juego: 2:59
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0
Nippon Ham 1 0 0 0 0 0 0 0 2x 3 7 0
 
LG Kawano, Ryusei (1-3)
LP Osuna, Roberto (3-2)
JR Nippon Ham: Mannami, Chusei (21,22)
 
LATINOS
Roberto Osuna (SoftBank) Permitió 2 carreras y 2 hits en 1 tercio
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-0, 2 ponches, 1 golpeado