Mié, 12 Jun 2024 13:59 PM

Resultados 24/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.242 espectadores Tiempo de juego: 2:50
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 1 2 0 0 0 3 6 9 0
DeNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
 
LG Togo, Shosei (12-5)
LP Imanaga, Shota (7-4)
JR Yomiuri: Sakamoto, Hayato (21,22)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-0, 2 ponches
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches, 1 boleto



 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.311 espectadores Tiempo de juego: 4:12
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E
Hanshin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 5-1, sencillo, 2 ponches
Dayán Viciedo (Chunichi) 5-1, sencillo, ponche



 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.269 espectadores Tiempo de juego: 2:58
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 6 0
Hiroshima 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0
 
LG Ogawa, Yasuhiro (10-8)
LP Kuri, Aren (8-8)
S Taguchi, Kazuto (33)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 4-0, 2 ponches
José Osuna (Yakult) 4-0, ponche



 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Rakuten Mobile, Sendai Asistencia: 25.561 espectadores Tiempo de juego: 3:07
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Rakuten 0 0 0 0 0 0 1 0 2x 3 8 1
 
LG Matsui, Yuki (2-3)
LP Ikeda, Takahide (1-5)
JR Rakuten: Shimauchi, Hiroaki (7)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-0, ponche



 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 28.544 espectadores Tiempo de juego: 4:00
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 5 1 0 0 0 1 0 0 0 7 12 0
Lotte 1 1 0 2 0 1 1 0 0 6 14 3
 
LG Kayama, Shinya (1-0)
LP Yokoyama, Rikuto (2-3)
S Osuna, Roberto (24)
JR Lotte: Wada, Koshiro (2)
 
LATINOS
Roberto Osuna (SoftBank) Permitió 1 hit sin carreras en 1 entrada. 1 boleto
Gregory Polanco (Lotte) 4-2, 2 sencillos, empujada, boleto



 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 30.104 espectadores Tiempo de juego: 2:42
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0
Orix 0 0 0 0 0 4 0 0 x 4 5 0
 
LG Yamamoto, Yoshinobu (15-6)
LP Sumida, Chihiro (9-9)
S Hirano, Yoshihisa (27)
JR Orix: Mori, Tomoya (17); González, Marwin (11)
 
LATINOS
Marwin González (Orix) 3-1, jonrón, anotada, 3 empujadas
Leandro Cedeño (Orix) 2-0, 2 ponches, boleto