Mié, 12 Jun 2024 13:35 PM

Resultados 25/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.271 espectadores Tiempo de juego: 3:13
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
DeNA 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 5 0
 
LG Onuki, Shinichi (4-4)
LP Méndez, Yohander (5-5)
S Morihara, Kohei (17)
 
LATINOS
Yohander Méndez (Yomiuri) Permitió 1 carrera y 4 hits en 5 entradas. 4 ponches, 2 boletos
Alberto Baldonado (Yomiuri) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 3 ponches, 2 boletos
Edwin Escobar (DeNA) No permitió hits ni carreras en 1 tercio. 1 ponche 

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.309 espectadores Tiempo de juego: 2:32
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Chunichi 0 2 0 0 0 0 0 0 x 2 7 0
 
LG Umetsu, Kodai (1-1)
LP Murakami, Munetaka (10-6)
S Katsuno, Akiyoshi (1)
JR Hanshin: Sato, Teruaki (22)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 3-1, sencillo
Orlando Calixte (Chunichi) 4-0, ponche
Dayán Viciedo (Chunichi) Sólo defendió 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 26.010 espectadores Tiempo de juego: 3:10
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 1 0 0 0 0 0 0 0 8 9 11 0
Nippon Ham 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1
 
LG Watanabe, Shota (8-2)
LP Ito, Hiromi (7-10)
JR Nippon Ham: Tamiya, Yua (1)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 3-0, 2 ponches 

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 28.936 espectadores Tiempo de juego: 3:33
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 1 0 0 3 0 5 0 1 10 11 0
Lotte 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0
 
LG Wada, Tsuyoshi (7-6)
LP Ojima, Kazuya (8-6)
JR SoftBank: Kondo, Kensuke (24); Inoue, Tomoya (1)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 3-0, empujada, ponche, boleto 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 20.792 espectadores Tiempo de juego: 3:45
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8 0
Orix 0 1 1 0 0 0 1 1 x 4 9 1
 
LG Abe, Shota (3-4)
LP Tamura, Ichiro (1-1)
S Yamaoka, Taisuke (2)
JR Orix: Mori, Tomoya (18)
 
LATINOS
Marwin González (Orix) 3-1, sencillo, boleto
Leandro Cedeño (Orix) 4-1, sencillo, ponche