Mié, 12 Jun 2024 13:34 PM

Resultados 27/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.621 espectadores Tiempo de juego: 2:55
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 2 1 0 0 2 0 2 0 0 7 8 0
Hanshin 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 8 1
 
LG Mejía, Humberto (3-1)
LP Tomida, Ren (1-2)
JR Chunichi: Hosokawa, Seiya (23,24)
  Hanshin: Oyama, Yusuke (17)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-1, sencillo, empujada
Orlando Calixte (Chunichi) 3-1, sencillo, 2 anotadas, boleto
Humberto Mejía (Chunichi) Permitió 2 carreras y 8 hits en 6.1 entradas. 1 ponche, 1 boleto, 1 golpeado
Michael Feliz (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 2 ponches
Johan Mieses (Hanshin) 1-0 

 

Estadio: Yokohama, Yokohama Asistencia: 33.254 espectadores Tiempo de juego: 3:02
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yakult 1 0 0 2 3 0 0 4 1 11 12 1
DeNA 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8 3
 
LG Yoshimura, Kojiro (4-2)
LP Sakamoto, Yuya (0-1)
JR Yakult: Santana, Domingo (18)
 
LATINOS
Domingo Santana (Yakult) 4-2, jonrón, sencillo, anotada, 4 empujadas
José Osuna (Yakult) 5-1, sencillo, anotada
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, doble, empujada, ponche 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: Es Con Field, Hokkaido Asistencia: 29.009 espectadores Tiempo de juego: 2:54
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4 8 0
Nippon Ham 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6 1
 
LG Castillo, Luis Felipe (3-3)
LP Uehara, Kenta (4-7)
S Masuda, Naoya (36)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-0, ponche
Luis Felipe Castillo (Lotte) Permitió 1 carrera y 5 hits en 6 entradas. 5 ponches
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-1, doble, anotada, 2 ponches 

 

Estadio: Belluna Dome, Tokorozawa Asistencia: 24.873 espectadores Tiempo de juego: 3:04
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 1
Seibu 0 0 0 0 1 0 0 1 x 2 6 0
 
LG Hirai, Katsunori (4-3)
LP Watanabe, Shota (8-3)
S Kriske, Brooks (7) 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 26.320 espectadores Tiempo de juego: 2:35
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
SoftBank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Orix 0 1 0 0 0 0 0 0 x 1 4 0
 
LG Yamasaki, Sachiya (10-5)
LP Stewart Jr, Carter (3-6)
S Hirano, Yoshihisa (3-2)
JR Orix: Wakatsuki, Kenya (5)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 4-1, sencillo, 3 ponches