Mié, 12 Jun 2024 13:50 PM

Resultados 30/09/2023

Liga Central

 

Estadio: Tokyo Dome, Tokio Asistencia: 40.819 espectadores Tiempo de juego: 3:01
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 1
Yomiuri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
 
LG Matsuyama, Shinya (1-1)
LP Nakagawa, Kota (1-4)
S Fujishima, Kento (4)
JR Chunichi: Ishibashi, Kota (2)
 
LATINOS
Orlando Calixte (Chunichi) 3-1, sencillo, ponche, boleto, error 
Michael Feliz (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 tercio 

 

Estadio: Meiji Jingu, Tokio Asistencia: 29.742 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
DeNA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 9 0
Yakult 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2
 
LG Kamichatani, Taiga (5-3)
LP Taguchi, Kazuto (2-5)
S Wendelken, J.B. (3)
JR DeNA: Soto, Neftalí (14)
 
LATINOS
Neftalí Soto (DeNA) 4-1, jonrón, anotada, 3 empujadas, ponche
Domingo Santana (Yakult) 3-2, doble, sencillo, boleto
José Osuna (Yakult) 3-1, doble, empujada, ponche 

 

Estadio: Mazda, Hiroshima Asistencia: 31.189 espectadores Tiempo de juego: 2:49
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hanshin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0
Hiroshima 0 0 0 0 0 1 0 1 x 2 11 0
 
LG Shimauchi, Sotaro (3-3)
LP Kajiya, Ren (1-5)
S Kuribayashi, Ryoji (18)
JR Hiroshima: Suekane, Shota (11)
 
LATINOS
Johan Mieses (Hanshin) 3-1, sencillo, empujada, 2 ponches 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 23.421 espectadores Tiempo de juego: 3:49
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E
Seibu 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 11 0
Lotte 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1x 5 8 2
 
LG Nakamori, Shunsuke (2-2)
LP Mizukami, Yoshinobu (0-2)
JR Lotte: Kakunaka, Katsuya (9)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-0, ponche
Luis Perdomo (Lotte) Permitió 2 hits sin carreras en 1 entrada. 1 ponche, 1 boleto 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 26.159 espectadores Tiempo de juego: 3:41
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 1 0 1 2 0 0 0 0 1 5 9 1
Orix 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 13 3
 
LG Kishi, Takayuki (9-5)
LP Tajima, Daiki (6-4)
S Matsui, Yuki (38)
JR Orix: Cedeño, Leandro (9)
 
LATINOS
Leandro Cedeño (Orix) 5-2, jonrón, anotada, empujada, sencillo, ponche
Marwin González (Oirx) 5-1, sencillo, 2 ponches 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 35.456 espectadores Tiempo de juego: 3:01
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Nippon Ham 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 0
SoftBank 0 0 0 0 1 0 0 0 2x 3 5 0
 
LG Kaino, Hiroshi (3-1)
LP Tanaka, Seigi (2-3)
JR SoftBank: Yanagita, Yuki (21); Nakamura, Akira (5)
 
LATINOS
Ariel Martínez (Nippon Ham) 4-0, ponche