Mié, 12 Jun 2024 14:08 PM

Resultados 03/10/2023

Liga Central

 

Estadio: Vantelin Dome, Nagoya Asistencia: 36.325 espectadores Tiempo de juego: 2:57
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yomiuri 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 10 0
Chunichi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0
 
LG Akahoshi, Yuji (5-5)
LP Ogasawara, Shinnosuke (7-12)
S Kikuchi, Taiki (1)
 
LATINOS
Dayán Viciedo (Chunichi) 3-0, ponche
Orlando Calixte (Chunichi) 4-1, sencillo, 2 ponches
Michael Feliz (Chunichi) No permitió hits ni carreras en 1 entrada. 1 boleto 

 

Liga del Pacífico

 

Estadio: ZOZO Marine, Chiba Asistencia: 21.381 espectadores Tiempo de juego: 3:02
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Seibu 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 8 1
Lotte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0
 
LG Matsumoto, Wataru (6-8)
LP Karakawa, Yuki (0-1)
S Mameda, Taishi (1)
JR Seibu: Yamamura, Takayoshi (2)
  Lotte: Oka, Hiromi (7)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-0, 2 ponches 

 

Estadio: Pay Pay Dome, Fukuoka Asistencia: 38.597 espectadores Tiempo de juego: 3:03
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Rakuten 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 0
SoftBank 3 0 0 0 0 0 0 4 x 7 10 0
 
LG Wada, Tsuyoshi (8-6)
LP Norimoto, Takahiro (8-7)
S Osuna, Roberto (26)
JR Rakuten: Ogo, Yuya (10)
 
LATINOS
Roberto Osuna (SoftBank) No permitió hits ni carreras en 1 entrada