Mié, 12 Jun 2024 15:12 PM

Resultados 18/10/2023

Liga Central

Serie Clímax, 2da fase 

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.641 espectadores Tiempo de juego: 2:52
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0
Hanshin 0 0 0 1 3 0 0 0 x 4 5 0
 
LG Murakami, Shoki (1-0)
LP Kuri, Aren (0-1)
S Iwazaki, Suguru (1)
JR Hanshin: Morishita, Shota (1)


Hanshin lidera la serie 2-0.

  

 

Liga del Pacífico

Serie Clímax, 2da fase 

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 35.930 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 3 0 0 0 0 1 1 0 0 5 11 0
Orix 0 0 0 3 0 4 0 1 x 8 9 0
 
LG Yamamoto, Yoshinobu (1-0)
LP Nakamura, Toshiya (0-1)
S Hirano, Yoshihisa (1)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-2, doble, sencillo, anotada, 3 empujadas, ponche
Leandro Cedeño (Orix) 3-1, sencillo, 2 anotadas, ponche, boleto
Marwin González (Orix) 2-0, 2 anotadas, ponche, 2 boletos


Orix lidera la serie 2-0.