Mié, 12 Jun 2024 15:13 PM

Resultados 20/10/2023

Liga Central

Serie Clímax, 2da fase

 

Estadio: Hanshin Koshien, Nishinomiya Asistencia: 42.642 espectadores Tiempo de juego: 3:41
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Hiroshima 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 10 0
Hanshin 0 0 0 2 0 1 1 0 x 4 7 1
 
LG Kirishiki, Takuma (1-0)
LP Tokoda, Hiroki (0-1)
S Iwazaki, Suguru (2) Hanshin gana la serie 4-0.

 

 

 

Liga del Pacífico

Serie Clímax, 2da fase

 

Estadio: Kyocera Dome, Osaka Asistencia: 35.943 espectadores Tiempo de juego: 3:09
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Orix 0 0 0 0 0 0 0 2 x 2 8 0
 
LG Udagawa, Yuki (1-0)
LP Nishimura, Takahiro (0-1)
S Hirano, Yoshihisa (2)
 
LATINOS
Gregory Polanco (Lotte) 4-0
Leandro Cedeño (Orix) 4-0, 2 ponches
Marwin González (Orix) 4-0, 3 ponches Orix lidera la serie 3-1.